Postavili sme a prevádzkujeme
fotovoltické elektrárne s výkonom 35,3 MWp

Referencie

ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Lokalita

Okres

Inštalovaný výkon

Výstavba

Zapojenie

Prevádzka a Údržba

Bory

Levice

1,00 MWp

2011

Búč

Komárno

0,65 MWp

2010

Dolné Lefantovce I

Nitra

1,00 MWp

2011

Dolné Lefantovce II

Nitra

1,00 MWp

         √

2011

Horné Turovce

Levice

1,00 MWp

2011

Hurbanovo

Komárno

1,00 MWp

2010

Kľúčovec

Dunajská Streda

0,40 MWp

2010

 

Rohov

Senica

1,00 MWp

2010

Spolu

 

7,05 MWp

8 FVE

 

7 FVE
 STREDNÉ SLOVENSKO

Lokalita

Okres

Inštalovaný výkon

Výstavba

Zapojenie

Prevádzka a
Údržba

Dulovo

Rimavská Sobota

1,00 MWp

2010

Gemer

Revúca

1,00 MWp

2010

Hodejov

Rimavská Sobota

1,00 MWp

2010

Jesenské

Rimavská Sobota

1,00 MWp

2010

Kalinovo

Poltár

1,00 MWp

2011

Nižný Skalník

Rimavská Sobota

0,50 MWp

2011

Otročok

Revúca

0,70 MWp

2011

Riečka

Rimavská Sobota

1,00 MWp

        √

2010

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

1,00 MWp

2011

Nižná Pokoradz

Rimavská Sobota

1,00 MWp

2010

Rimavské Janovce

Rimavská Sobota

1,00 MWp

2010

Starňa

Revúca

1,00 MWp

2010

Úzovská Panica

Rimavská Sobota

0,67 MWp

2011

Včelince

Rimavská Sobota

1,00 MWp

2010

Badín 1

Krupina

1,00 MWp

 

2011

Badín 2

Krupina

1,00 MWp

 

2011

Badín 3

Krupina

1,00 MWp

 

2011

Badín 4

Krupina

1,00 MWp

 

2011

Badín 5

Krupina

1,00 MWp

 

2011

Badín 6

Krupina

1,00 MWp

 

2011

Spolu

 

18,87 MWp

14 FVE

 

20 FVEVÝCHODNÉ SLOVENSKO


Lokalita

Okres

Inštalovaný výkon

Výstavba

Zapojenie

Prevádzka a
údržba

Bánovce nad Ondavou

Michalovce

1,00 MWp

2011

Michalovce

Michalovce

1,00 MWp

2011

Budulov

Košice okolie

1,00 MWp

2011

Mokrance 1

Košice okolie

1,00 MWp

          √

2010

Mokrance 2

Košice okolie

1,00 MWp

2010

Mokrance 3

Košice okolie

1,00 MWp

2010

Paňovce

Košice okolie

1,00 MWp

2011

Gomboš 1

Košice okolie

1,00 MWp

2011

Gomboš 2

Košice okolie

1,00 MWp

2011

Zemplínsky Branč

Trebišov

0,80 MWp

2011

Spolu

 

9,80 MWp

10 FVE

 

10 FVE
Naši partneri