Energy saver

energy_saver_bbb7

Úspory na spotrebe elektrickej energie je možné tvoriť rôznymi prístupmi. Najčastejšia je výmena starej technológie na energeticky menej nákladnú, novú technológiu. Menej sa už rieši riadenie technológie na základe optimalizácie energetickej spotreby alebo regulácia kvality elektrickej energie pre dosiahnutie jej optimálnej spotreby. Avšak implementáciou energeticky efektívnych zariadení do Vašich inštalácií sa dá dosiahnuť atraktívna návratnosť zelenej investície a dlhodobo udržateľná energetická úspora.

Naša spoločnosť Vám vie poskytnúť kompletné služby v oblasti detekcie, návrhu, dodávky, monitoringu a servisu energeticky úsporných opatrení.

Jedným zo spôsobov riešenia úspor na spotrebe elektrickej energie je riadenie optimalizácie kvality elektrickej energie. Kvalita parametrov, ako sú napätie v sieti, fázová nesymetria napätia, harmonické skreslenie a účinník siete, významne ovplyvňujú správanie sa zariadení, ktoré sú pripojené na elektrickú sieť. Častá nekvalita elektrickej energie, čiže vybočenie elektrických parametrov s normami definovaných limít, spôsobuje okrem zvyšovania spotreby (strát) aj následné prehrievanie motorov, transformátorov a vedení, čím dochádza k zníženiu životnosti samotných zariadení. Výraznejšie odchýlky v sieti často spôsobujú výpadok prevádzky alebo dochádza k poruchám na zariadeniach. Časové prestoje, zbytočné navyšovanie požadovaného výkonu, častá údržba a znižovanie životnosti zariadení spôsobujú významný nárast nákladov a nekonkurencieschopnosť spoločnosti.

Energy Saver je zariadenie, ktorého úlohou je zabezpečiť kvalitu dodávanej elektrickej energie pre spotrebiče pripojené na jeho výstupe. Optimálne parametre elektrickej sústavy docielia optimálnu redukciu nákladov za spotrebu energie a zvýšia životnosť zariadení a komponentov elektrického obvodu.

Základom technológie Energy Saver je staticky riadené prepínanie odbočiek špeciálne vinutého transformátora s toleranciou riadenia referenčnej hodnoty napätia v rozmedzí +/- 1% (0,5%) s odozvou na zmenu stavu do 20 ms. Rýchlymi regulačnými procesmi sa dosahuje referenčná hodnota požadovaného napätia, a to ako v prípade prepätia, tak aj v prípade podpätia (tolerancia od -10 do +20% alebo od -60 % do +40 %, s korekciou výkyvov napätia rýchlosťou do 500 V/s). Doplňujúcimi funkciami zariadenia Energy Saver sú: kompenzačná jednotka jalovej energie s automatickým stýkačovým riadením alebo plynulá kompenzačná jednotka riadená tyristorovo (odozva 5-20 ms) a pasívny alebo aktívny filter vyšších harmonických. Takto vybavený Energy Saver dokáže riešiť stabilizáciu napätia na optimalizovanú úroveň spotrebičov (zvyčajne 220 – 230 V) a fázovú nesymetriu napätia, regulovať účinník siete v rozmedzí 0,99 – 0,95 a redukovať alebo úplne vyfiltrovať harmonické skreslenie prúdu spôsobené v dôsledku používania nelineárnych záťaží (UPS, frekvenčné meniče, počítače,…). Vďaka zariadeniu Energy Saver je takto možné dosiahnuť úspory na spotrebe elektrickej energie pri motorovej záťaži 6 – 12 %, pri kombinovanej záťaži 8 – 18 % a pri svetelnej záťaži 10 – 22 % a viac. Uvedené úspory elektrickej energie po inštalácii technológie Energy Saver závisia od kvality elektrickej energie daného objektu a odoberanej spotrebe, preto je každý návrh a realizácia Energy Saver zariadenia podmienená vykonaním analýzy elektrickej siete analyzátorom (servisná služba poskytovaná našou spoločnosťou). Súčasťou analýzy je odborná konzultácia nášho technika, ktorý posúdi súčasný stav zariadení a siete a navrhne optimálne riešenie. Výsledkom je následná realizácia úsporných opatrení s garanciou ekonomickej návratnosti.

Keďže každá jednotka Energy Saver zariadenia je zostavovaná na mieru zákazníkovi, vieme týmto riešením dosiahnuť optimalizovanú návratnosť pre prevádzky so spotrebou od 2 až do 3 200 kVA (prípadne podľa požiadavky).

Produkt je chránený vlastným istením pred preťažením a nadprúdom, prepäťovými ochranami na vstupe, ale aj na výstupe zariadenia. Integrovaným manuálnym aj automatickým by-passom je Energy Saver v prípade akejkoľvek internej poruchy schopný zabezpečiť ďalší chod prevádzky bez obmedzenia.

Pri viac ako 20-ročnej prakticky overenej životnosti zariadení je jeho implementácia do svojej energetickej sústavy jednoznačnou výhrou z pozície návratnosti a úspory elektrickej energie.

Energy saver šetrí energiu

Aplikácie

energy-saver-osvetlenie
/// Osvetlenie

Verejné osvetlenie, výrobné haly, športové haly, štadióny, parkoviská, letiská, pozemné komunikácie.

energy-saver-a-zelene-strechy-priemysel
/// PRIEMYSEL A ENERGETIKA

Priemyselné podniky, výrobné závody, potravinárske podniky, chemické závody, čerpacie stanice, teplárne.

energy-saver-a-zelene-strechy-verejny-sektor
/// Verejný sektor

Budovy štátnej správy, mestské úrady, školy, škôlky, kultúrne a športové centrá, nemocnice.

absorber-energy-saver--polnohospodarstvo
/// Poľnohospodárstvo

Bioplynové stanice, poľnohospodárske družstvá, stajne, hydinárne.

energy-saver-a-absorber-komercne-budovy
/// Komerčný sektor

Business centrá, wellness centrá, aquaparky, nákupné centrá, hotely, penzióny, reštaurácie, kaviarne

energy-saver-a-zelene-strechy-rezidencne-objekty
/// Rezidenčné objekty

Rodinné domy, bytové jednotky, developerské projekty.

Referencie

Skúsenosti, ktoré poskytujeme pri analýze parametrov elektrickej energie garantujú našim zákazníkom dodávku vhodného riešenia na úsporu energetickej spotreby prevádzkovaných aplikácií.
Energy Saver Vám prináša nižšie náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a predĺženú životnosť Vašich strojov a zariadení.

Zákazník
Typ záťaže
Záťaž
Úspora
MÚ Prostějov verejné osvetlenie 32 A 16,06%
MÚ Uherské Hradiště verejné osvetlenie 44 A 21,86%
Kongresové centrum Praha, a.s. vzduchotechnika 32 A 16,28%
SOU opravárenské Králiky kombinovaná záťaž 145 A 15,36%
Domov u Fontány Přelouč kombinovaná záťaž 289 A 9,93%
SPŠ stavební Rybitví kombinovaná záťaž 289 A 14,40%
ISŠT Vysoké Mýto kombinovaná záťaž 173 A 11,77%
Domov pod Hradem Žampach kombinovaná záťaž 218 A 9,16%
Magistrát mesta Jablonec nad Nisou kombinovaná záťaž 218 A 13,24%
Magistrát mesta Jablonec nad Nisou plavecký bazén 360 A 10,74%
Kroměřížské technické služby verejné osvetlenie 65 A 18,30%
Statutární město Přerov kombinovaná záťaž 108 A 12,78%
Domov pre seniorov Zázrivá kombinovaná záťaž 2×174 A 11,12%

Vypracujeme vám cenovú ponuku

Ak si želáte, aby sme Vám vypracovali cenovú ponuku alebo máte záujem dozvedieť sa viac o ponúkaných riešeniach, neváhajte nás kontaktovať.

  Meno a Priezvisko*
  Váš email*
  Vaše tel. číslo
  Žiadam o
  Viac informácii ku zariadeniu Energy SaverStretnutie ohľadom energetických opatreníPonuku na analýzu elektrickej sietePonuku na energetický audit
  Vaša otázka*
  *Povinné údaje