ORC jednotky

orc_bbb4

Energetické straty z výrobných procesov sú často odvádzané vo forme odpadového tepla do ovzdušia. Takto sa stráca energia, ktorá by mohla byť zdrojom pre ďalšie procesy v závode. Jej využitie na výrobu teplej vody alebo vykurovanie priestorov je už bežné. Menej časté je využitie odpadového tepla na výrobu elektrickej energie. V prípade, že má prevádzka k dispozícii dostatok odpadového tepla s teplotou nad 80°C, je možné toto teplo spracovať ORC zariadením, ktorého výstupom je ekologicky a ekonomicky prístupná, zelená elektrická energia.

Elvosolar a.s. Vám ponúka riešenia na kľúč s implementáciou ORC jednotiek E-Rational s elektrickým výkonom od 55 kW do 1000 kW.

ORC (Organic Rankine Cycle) je zariadenie, ktoré z odpadového tepla vo forme horúcej vody, pary alebo spalín, vyrobí elektrickú energiu. Pracuje na podobnom princípe ako parné turbíny, odlišuje sa však v použití teplonosného média. V tomto prípade sa jedná o chladivo R245Fa, ktorého schopnosť odparovania je dosahovaná pri nižších teplotách ako je bod varu vody. ORC E-Rational spracováva teplo o nízkom až strednom tepelnom potenciály, v rozsahu teplôt 80°C až 150°C.

Odpadné teplo získané napr. z chladiaceho okruhu kogeneračnej jednotky odovzdá prostredníctvom doskového výmenníka svoje teplo prevádzkovému médiu ORC jednotky. Ohriate prevádzkové médium mení svoje skupenstvo na vysokotlakovú paru. Následne sa nasýtená para presúva do expandera, ktorý sa vďaka parnej energii roztočí. Expander zároveň roztočí asynchrónny generátor, ktorý vyrába elektrickú energiu a dodáva ju do energetickej siete. Z expandera sa nízkotlaková para distribuuje do kondenzátora, kde dochádza k opätovnému skvapalneniu prevádzkového média. Následne sa kvapalina prečerpáva do výmenníka, kde sa cyklus uzatvára.

Jednotka ORC využíva odpadné teplo k výrobe elektrickej energie a zároveň umožňuje znížiť výkon, respektíve odstaviť chladiče núdzového chladenia (tieto zostávajú zapojené v systéme iba pre núdzový režim odstávky ORC). Jednotka ORC tak znižuje náklady hneď dvakrát – vyrába elektrickú energiu a zároveň znižuje spotrebu energie, ktorá by bola požadovaná na prevádzku chladičov a čerpadiel chladiaceho okruhu.

Výhody technológie ORC:
 • Nemajú žiadne požiadavky na palivo – využívajú odpadné alebo technologické teplo
 • Majú nulové emisie CO2 čím šetria životné prostredie
 • Majú nízke náklady na údržbu
 • Majú atraktívnu návratnosť investície (3 – 5 rokov)
 • Zvyšujú účinnosť výroby elektrickej energie a šetria náklady za chladenie a marenie tepla
 • Projektovaná životnosť 20 rokov
Typy ORC jednotiek:

ORC typ 1000     55 kW – 70 kW – 90 kW – 110 kW – 132 kW

ORC typ 2000     132 kW – 160 kW – 185 kW – 200 kW – 220 kW – 250 kW

ORC typ 4000     250 kW – 315 kW – 370 kW – 400 kW – 450 kW – 500 kW

ORC typ 7000     500 kW – 1000 kW

Výkony inštalovaných jednotiek závisia od parametrov spracovávaného tepla (od teploty a množstva dostupného tepla).

Aplikácie

Priemysel
/// Priemysel

Priemyselné podniky, výrobné závody, chemické závody, cementárne, zlievarne, železiarne,… s možnosťou spracovania odpadového tepla z horúcej vody, pary, plynu, oleja alebo spalín.

Energetika
/// Energetika

Výroba energie z obnoviteľných zdrojov, teplárne, kompresorové stanice, kogenerácia, bioplynové turbíny, geotermálne a solárne zdroje tepla… s možnosťou spracovania odpadového tepla z horúcej vody, pary, plynu.

Referencie

ORC technológia predstavuje ekologický a jednoduchý spôsob výroby elektrickej energie z odpadového tepla. Atraktívna návratnosť inštalácie otvára priestor pre zníženie energetickej náročnosti výrobných a energetických podnikov.

Spoločnosť
Odpadné teplo
Výkon
Alstom, Nórsko z výrobného procesu 90 kW
Proviron, Belgicko z výrobného procesu 250 kW
Vanheede Environmental Services, Belgicko bioplynová stanica 55 kW
Centre Aquatique de Virton, Belgicko peletková pec 55 kW
Holzheizkraftwerk Hövelhof, Nemecko pec na drevnú štiepku 315 kW

Vypracujeme vám cenovú ponuku

Ak si želáte, aby sme Vám vypracovali cenovú ponuku alebo máte záujem dozvedieť sa viac o ponúkaných riešeniach, neváhajte nás kontaktovať.

  Meno a Priezvisko*
  Váš email*
  Vaše tel. číslo*
  Žiadam o
  Viac informácii k ORC zariadeniuStretnutie ohľadom energetických opatreníVypracovanie ponuky na ORC zariadenie
  Vaša otázka*
  *Povinné údaje

  2024 © Elvosolar, a.s. • Ochrana osobných údajov

  Privacy Preferences
  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.