SERVIS

Sme silný a spoľahlivý partner poskytujúci odborné a ekonomicky výhodné služby

Prevádzka

Údržba zariadení s komplexným servisom
Odborné školenia na prevádzku zariadení

Monitoring

Vzdialený monitoring s pripojením na dispečing

ÚDržba

Údržba a oprava NN/VN rozvodní

 

Revízie

Povinné revízie a revízne správy podľa platných zákonov a technických noriem

Reporting

Diagnostika výroby, zaznamenávanie a odstraňovanie porúch, reporting