Otvárame dvere obnoviteľnej
a optimalizovanej energii.

Elvosolar, a.s.

Od svojho vzniku v roku 2009 sme postavili a úspešne zapojili do distribučnej siete 32 fotovoltických elektrární. V súčasnosti zabezpečujeme prevádzku a komplexný servis pre 38 elektrární s celkovým inštalovaným výkonom do 40 MWp a zároveň realizujeme ďalšie nové stavby sieťových, hybridných aj ostrovných fotovoltických elektrární od jednotiek kilowattov po desiatky megawattov. To nás zaraďuje medzi najkompetentnejšie spoločnosti v oblasti realizácií a správy fotovoltických elektrární s významným podielom na trhu v regióne.

V rámci inovácií a udržateľnosti našej planéty rozvíjame v celom regióne oblasť optimalizácie spotreby energií a výrobu energií z obnoviteľných a odpadových zdrojov. Kombinujeme najnovšie prístupy k optimalizácii spotreby energie a technológie auditov energetickej náročnosti. Praktické dlhoročné skúsenosti z analýz, z projektovania, budovania a správy zariadení pre optimalizáciu spotreby energií a obnoviteľných zdrojov energií vám garantujú dodávku kvalitného riešenia s profesionálnym prístupom pred, počas a po jeho inštalácii so zárukou spoľahlivej a úspornej prevádzky.

Naši kľúčoví zákazníci pochádzajú zo súkromného aj verejného sektora, kde ponúkame nad rámec realizácií opatrení prinášajúcich úspory nákladov, vzdialenej správy zariadení a služby komplexného energetického auditu aj prípravu projektovej dokumentácie na mieru, realizáciu komplexného energetického projektu, vybudovanie a servis prevádzok a zariadení, monitoring a údržbu energetických zariadení.

Naši partneri

BlueB Energy