RIEŠENIA NA KĽÚČ

Sme silný a spoľahlivý partner poskytujúci ekonomicky atraktívne riešenia so zárukou optimálnej návratnosti.

ll

Návrh riešenia

Návrh vhodného riešenia s ohľadom na návratnosť investícií

UU

Audit

Energetický audit s návrhom úsporných opatrení
Konzultácie v oblasti energetických úspor

ZZ

Optimalizácia

Optimalizácia prevádzkových parametrov energetických zariadení

ii

Projekt

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Realizácia

Realizácie diela na „kľúč“

 

Financovanie