Absorbér

absorber_bbb3

Požiadavka na produkciu chladu má v súčasnosti stúpajúci trend, preto je nevyhnutné začať využívať technológie, ktoré by dokázali vyrobiť túto komoditu z obnoviteľných alebo odpadových zdrojov.

Výroba chladu absorpčnými jednotkami využíva ako zdroj energie odpadové teplo z výrobných alebo nevýrobných procesov, a tak voči konvenčnej výrobe chladu výrazne znižuje spotrebu elektrickej energie.

Nami navrhované a ponúkané jednotky Thermax ponúkajú technológiu absorpčného chladenia od 35 kW do 12 000 kW chladu, pričom zdrojom je teplo získané z horúcej vody, pary, oleja, spaľovaním plynu, z výfukových plynov alebo spalín.

Absorpcia je chemický dej, pri ktorom dochádza k procesu rozpúšťania, či pohlcovania plynnej zlúčeniny v kvapaline (absorbente). Využitím tohto poznatku je možné technologicky vyrobiť chlad.

Absorpčné systémy využívajú tepelnú energiu k výrobe chladiaceho efektu. Pre výrobu chladu je preto možné použiť ako zdroj energie nevyužiteľné (odpadové) teplo. V týchto systémoch chladivo (voda) absorbuje teplo pri nižšej teplote a nižšom tlaku počas odparovania a uvoľňuje teplo pri vyššej teplote a vyššom tlaku počas kondenzácie. Absorbent (v tomto prípade roztok LiBr) pohlcuje výpary chladiva v nízkotlakovej časti systému a po ohriatí ich vo vysokotlakovej časti systému uvoľňuje. Pre účely ohrevu a následného oddelenia absorbenta od chladiva sa využíva odpadné teplo (napríklad z procesov). Uvoľnené pary chladiva sa dostávajú do kondenzátora, kde kondenzujú. Čiastočne schladené kvapalné chladivo sa potom pod vysokým tlakom uvoľňuje späť do priestoru výparníka (nízkotlaková časť systému). Zmenou tlakov dochádza k významnej zmene teploty kvapalného chladiva, ktoré následným odparovaním vo výparníku ochladzuje chladenú vodu, ktorú môžeme použiť pre chladenie vybraného priestoru. Odovzdaním teploty chladiva chladiacej vode sa celý cyklus dostane na svoj začiatok.

V ProChill (twin design) absorpčnom stroji prejde horúca voda najprv vysokotlakovým generátorom a následne prejde cez nízkotlakový generátor, čím sa zvyšuje účinnosť cyklu.

Výhodami absorpčných jednotiek voči kompresorovým jednotkám sú:

 • hlavným zdrojom energie sú teplá voda, para, spaliny, výfukové plyny, odpadný plyn alebo odpadné teplo
 • využívajú pre svoj chod iba 5% elektrickej energie v porovnaní s klasickými kompresorovými chladičmi
 • veľmi tichá, bezúdržbová a spoľahlivá prevádzka
 • zariadenia sú ekologické s minimálnou spotrebou energie
 • zariadenie disponuje vysokou účinnosťou pre rekuperáciu tepla
 • systém je možné použiť súčasne pre chladenie a ohrev (použitím chladiacej vody z procesu kondenzácie)
 • veľmi rýchla návratnosť investície

Jednou z nevýhod je vyššia obstarávacia cena celej jednotky, avšak jej návratnosť je približne štyri roky.

Nami navrhované a ponúkané jednotky Thermax ponúkajú technológiu absorpčného chladenia od 35 kW do 12 000 kW chladu s vysokým koeficientom COP do 1,8.

Chladiace jednotky Thermax môžu byť poháňané horúcou vodou, parou, plynom, olejom, výfukovými plynmi alebo spalinami.

Chladiče Thermax sú vyrábané na mieru výrobného procesu s akreditovanými certifikátmi ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001.

Absorpčné chladiče Thermax majú všetky svetové certifikáty a všetky jednotky sú pred inštaláciou otestované na nominálny výkon prevádzky priamo vo výrobnom podniku Thermax.

Aplikácie

Priemysel
/// Priemysel

Priemyselné podniky, výrobné závody, potravinárske podniky, chemické závody,… s možnosťou spracovania odpadového tepla z horúcej vody, pary, plynu, oleja, výfukových plynov alebo spalín.

Energetika
/// Energetika

Výroba energie z obnoviteľných zdrojov, teplárne, kompresorové stanice,… s možnosťou spracovania odpadového tepla z horúcej vody, pary, plynu.

absorber-energy-saver--polnohospodarstvo
/// Poľnohospodárstvo

Družstvá, mliekarne,… s možnosťou spracovania odpadového tepla z horúcej vody, pary, plynu.

energy-saver-a-absorber-komercne-budovy
/// Komerčné budovy

Wellness centrá, aquaparky, nákupné centrá, … s možnosťou spracovania odpadového tepla z horúcej vody alebo pary.

Referencie

Nízke prevádzkové náklady, jednoduchá a bezpečná technológia. Absorpčné chladenie predstavuje ekologický a ekonomicky spôsob výroby chladu z odpadového tepla.

Zákazník
Cieľový sektor
Tesco Stores, UK Obchodné reťazce
Wall Mart, USA Obchodné reťazce
Airport Berlin, Nemecko Infraštruktúra
Rome Airport, Taliansko Infraštruktúra
Royal Free Hospital, UK Zdravotníctvo
Hospital San Carlo, Španielsko Zdravotníctvo
Michelin, Francúzsko Chemický priemysel
BASF, Nemecko Chemický priemysel
Nestle, Filipíny F&B
T-Mobile center, Nemecko Telekomunikácie
Daimler Chrysler, Nemecko Automobilový priemysel
United Gulf Steel, UAE Železiarne
Hilton Olympia Londýn, UK Hotely

Vypracujeme vám cenovú ponuku

Ak si želáte, aby sme Vám vypracovali cenovú ponuku alebo máte záujem dozvedieť sa viac o ponúkaných riešeniach, neváhajte nás kontaktovať.

  Meno a Priezvisko*
  Váš email*
  Vaše tel. číslo*
  Žiadam o
  Viac informácii k absorbéromStretnutie ohľadom energetických opatreníVypracovanie ponuky na absorbér
  Vaša otázka*
  *Povinné údaje

  2024 © Elvosolar, a.s. • Ochrana osobných údajov

  Privacy Preferences
  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.