Projekty samrs

Nasadenie fotovolticky napájaných ESS a mikrogridov / off-grid pre zásobovanie elektrickej energie a stabilizáciu siete ako náhrada za diesel generátory

Charakteristika projektu

Cieľom projektu je analýza trhu a prezentácia solárnych riešení, ktoré predstavujú spoľahlivé, dostupné a hlavne rýchle riešenie nedostatku elektriny najmä v odľahlejších provinciách krajiny a nadviazanie partnerstiev, ktoré by vedela spoločnosť využiť pri realizácii projektov. V spolupráci s exportno-importnou bankou Slovenskej republiky (Eximbanka SR), ktorá poskytuje viazanú obchodnú pomoc pre nízkopríjmové krajiny bude spoločnosť schopná ponúknuť a realizovať projekty s vysokou kvalitou a efektívnosťou pri polovičných investičných nákladoch.

Keňa predstavuje veľký potenciál v oblasti energetiky, hlavne v oblasti obnoviteľných zdrojov. Historicky v Keni väčšina elektrickej energie je produkovaná z vodných elektrárni (35%), geotermálna energia predstavuje 28%, tepelné elektrárne 31% (hlavne uhlie). Dopyt po elektrine rastie stabilne a odhaduje sa že Keňa bude vyžadovať až 6 700 MW elektriny v 2024 len pre vlastnú spotrebu. Napriek pokroku aký krajina v posledných rokoch zaznamenala, v oblasti zabezpečenia energie pre populáciu viac ako 49 miliónov obyvateľov je stále na spodku tabuľky v porovnaní s vyspelými krajinami.

V prípade úspešnej adaptácie projektu na domáci trh možno očakávať tieto dopady na ekonomiku Kene:

–      Zvyšovanie povedomia o obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti

–      Znižovanie nákladov na energie a znižovanie emisií – skleníkových plynov CO2

–      Zvýšenie energetickej bezpečnosti krajiny.

–      Zvýšenie ekologických a sebestačných riešení využívajúce OZE

Výsledky projektu nebudú znamenať iba významný krok vo využití moderných ekologických technológií, ale zároveň aj významný inovačný krok pre Slovensko.

Žiadateľ bude klásť veľký dôraz na udržateľnosť výsledkov projektu aj po skončení dotácie. Aktivity projektu sú zosúladené tak, aby boli odstránené všetky riziká s neudržateľnosťou výsledkov projektu. Školenie miestnych expertov sú zárukou udržateľnosti výsledkov projektu.

Ďalšie materiály:

•  Prezentácia projektu podpori v Keni (*.pdf)

•  Štúdia realizovateľnosti využitia riešenia FVE + ESS v podmienkach Kene (*.pdf)

Výzvy na predkladanie ponúk:

•  Výzva 001 (*.pdf)

•  Výzva 002 (*.pdf)

•  Výzva 003 (*.pdf)

•  Výzva 004 (*.pdf)

•  Výzva 005 (*.pdf)

Zápisnice z vyhodnotenia:

• Zápisnica z vyhodnotenia 001 (*.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia 002 (*.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia 003 (*.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia 004 (*.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia 005 (*.pdf)

Partner projektu SlovakAid-logo

Tréningové stredisko pre obnoviteľnú
a čistú energiu v Kábule

Charakteristika projektu

Vzdelávanie je hlavný predpoklad rozvoja a stability krajiny. Dopyt po odbornom vzdelávaní v posledných rokoch v Afganistane je obrovský, avšak kvalita vzdelávania bola a stále je ovplyvnená nedostatkom technických prostriedkov a vyškolených pracovníkov.

Zámerom tohto projektu je odborná príprava a vyškolenie ľudí v produktívnom veku v oblasti obnoviteľných zdrojov prostredníctvom technického vybavenia a zariadenia, rozvoja ľudského potenciálu, budovanie a nadväzovanie spolupráce slovenských a afganských inštitúcií a odovzdávanie poznatkov a know-how zo Slovenska. V Afganistane je vysoký dopyt po odbornom vzdelávaní, ktorý v dôsledku nedostatku skúsených kvalifikovaných odborníkov a nevyhnutného technického zázemia nie je plne pokrytý.

Realizáciou projektu vznikne moderné plne vybavené školiace centrum zamerané na poskytovanie praktického výcviku v oblasti solárnych systémov spolu s vyškoleným personálom v danej oblasti. V prvej fáze projektu budú vyškolení afganskí lektori, ktorí budú následne vykonávať školenia v mieste realizácie projektu – Kábul.

Výsledok realizovaných odborných školení má za cieľ zvýšiť prehĺbenie vedomostí a zručnosti technického personálu v odvetví energetiky a zvýšenie efektívnosti a údržby solárnych energetických systémov ako aj zvýšenie všeobecného povedomia o solárnych systémoch.

Výzvy na predkladanie ponúk:

•  Výzva 001 (*.pdf)

•  Výzva 002 (*.pdf)

•  Výzva 003 (*.pdf)

•  Výzva 005 (*.pdf)

Zápisnice z vyhodnotenia:

• Zápisnica z vyhodnotenia 001 (*.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia 002 (*.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia 003 (*.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia 005 (*.pdf)

Partner projektu SlovakAid-logo

2024 © Elvosolar, a.s. • Ochrana osobných údajov

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.