Tréningové stredisko pre obnoviteľnú
a čistú energiu v Kábule

Charakteristika projektu

Vzdelávanie je hlavný predpoklad rozvoja a stability krajiny. Dopyt po odbornom vzdelávaní v posledných rokoch v Afganistane je obrovský, avšak kvalita vzdelávania bola a stále je ovplyvnená nedostatkom technických prostriedkov a vyškolených pracovníkov.

Zámerom tohto projektu je odborná príprava a vyškolenie ľudí v produktívnom veku v oblasti obnoviteľných zdrojov prostredníctvom technického vybavenia a zariadenia, rozvoja ľudského potenciálu, budovanie a nadväzovanie spolupráce slovenských a afganských inštitúcií a odovzdávanie poznatkov a know-how zo Slovenska. V Afganistane je vysoký dopyt po odbornom vzdelávaní, ktorý v dôsledku nedostatku skúsených kvalifikovaných odborníkov a nevyhnutného technického zázemia nie je plne pokrytý.

Realizáciou projektu vznikne moderné plne vybavené školiace centrum zamerané na poskytovanie praktického výcviku v oblasti solárnych systémov spolu s vyškoleným personálom v danej oblasti. V prvej fáze projektu budú vyškolení afganskí lektori, ktorí budú následne vykonávať školenia v mieste realizácie projektu – Kábul.

Výsledok realizovaných odborných školení má za cieľ zvýšiť prehĺbenie vedomostí a zručnosti technického personálu v odvetví energetiky a zvýšenie efektívnosti a údržby solárnych energetických systémov ako aj zvýšenie všeobecného povedomia o solárnych systémoch.

Výzvy na predkladanie ponúk:

•  Výzva 001 (*.pdf)

•  Výzva 002 (*.pdf)

•  Výzva 003 (*.pdf)

•  Výzva 005 (*.pdf)

Zápisnice z vyhodnotenia:

• Zápisnica z vyhodnotenia 001 (*.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia 002 (*.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia 003 (*.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia 005 (*.pdf)

Partner projektu SlovakAid-logo